Over De Moerbei

WAT DOET DE MOERBEI

De Moerbei is voor velen de juiste plek op het juiste moment. Wij zijn vaak de eerste stap in het weer op gang krijgen van je leven. Basale dingen zoals een reden om uit bed te komen, ergens verwacht en gewaardeerd worden, anderen ontmoeten met soortgelijke ervaringen in het leven, het gevoel van weer ergens bij te horen. Leren of opnieuw ervaren waar je goed in bent en wat je leuk vindt, daarmee je zelfvertrouwen vergroten en daardoor sterker en positiever in het leven komen te staan.


Bij De Moerbei zul je ervaren dat je weer wat grip krijgt op je leven. We weten dat de meeste deelnemers dat gevoel, deels, zijn kwijtgeraakt. We bieden onze werkplaatsen en activiteiten aan, maar jij bepaalt zelf grotendeels wat je hiermee doet. Elke deelnemer heeft zijn eigen weg met eigen doelen. Sommige mensen snijden in de keuken hun eerste tomaten in blokjes, anderen hebben al een volledige horeca opleiding achter de rug. De één timmert zijn eerste vogelhuisje in onze houtwerkplaats, de ander heeft al jaren gewerkt op de bouw. Onze deelnemers verschillen van elkaar zoals mensen dat overal doen, maar iedere deelnemer deelt met de ander dat naar school gaan of (betaald) werk uitvoeren er nu niet in zit. De één blijft een paar maanden bij ons, de ander jaren.

Bij De Moerbei krijg je een individuele trajectbegeleider, die meedenkt over jouw doelen en hoe die te behalen. De trajectbegeleider onderhoudt ook het contact met je achterban, als dat gewenst of nodig is. We kunnen samenwerken met je ouders of een ambulante begeleider, of bespreken met jou en je behandelaar van het GGZ hoe je bij ons kan oefenen met de handvatten die je van hen krijgt. Jij bepaalt zelf als deelnemer in hoeverre anderen betrokken worden, uiteraard, en ook hoe intensief de begeleiding van deze trajectbegeleider is. Bij de een kloppen we ‘s ochtends op de voordeur, bij de ander voldoet een appje met “kom je nog?” om hem te activeren.

Elke werkplaats of activiteit heeft vaste begeleiders, waarmee we vasthouden aan het familiegevoel waarmee onze stichting is opgericht. Ook al is ons aanbod inmiddels ruim en gevarieerd, het kleinschalige en gemeenschappelijke behouden we zoveel mogelijk. Met je trajectbegeleider stel je je wekelijkse programma op, maar niets staat in steen gegrift, deelnemers hoppen vaak van de een naar de andere werkplaats. Ook hier geldt weer: voor de één is het prettig elke keer bij de creatieve werkplaats te zijn, de ander kiest elke dag een andere activiteit.

Al deze activiteiten zijn terug te vinden op de website, zodat je je alvast een beeld kunt vormen van een mogelijke invulling voor jou. Als je De Moerbei in het echt wilt ervaren, hoef je maar op de knop ‘rondleiding‘ te drukken voor een uitgebreide, persoonlijke en vrijblijvende rondleiding met één van de trajectbegeleiders.

 

NA DE RONDLEIDING

Aan het eind van de rondleiding wisselen we vaak telefoonnummers uit. Als je dan nog vragen hebt, kun je altijd bellen of appen hierover. We bieden ook twee proefdagdelen aan, zodat je nog beter kunt ervaren hoe het is om bij ons te zijn, voordat je besluit je daadwerkelijk te committeren aan een traject bij De Moerbei. Daarna voeren we altijd eerst nog een intakegesprek. In dit gesprek leren we je graag wat beter kennen, bespreken we wat je wensen en doelen zijn en hoe wij daar het beste bij kunnen begeleiden.

Aangezien er geen wachtlijsten zijn, kun je daarna in principe de volgende dag aan de slag!

FINANCIERING VAN EEN TRAJECT

Vaak is het verstandig om bij het zoeken naar dagbesteding, ook al op zoek gaan naar de juiste middelen om dit te financieren. De Moerbei heeft hierin meerdere mogelijkheden.

De twee meest gangbare zijn via Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Wet Langdurige Zorg (WLZ). Ook Persoonsgebonden Budget is mogelijk en loopt via klantmanagers van de gemeente/ indicatiestellers CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor zorgkantoren. De Moerbei heeft met meerdere gemeenten contracten hiervoor, zoals Breda, Dongemond, Altena. Wij kunnen je helpen dit aan te vragen of neem hierover contact op met jouw WMO klantmanager of indicatiesteller CIZ voor WLZ.

Voor Bredase bewoners tussen de 15 en 23 jaar die geen mbo 2 diploma hebben, is het ook mogelijk om via de subsidie Voortijdig Schoolverlaters gefinancierd te worden. Hiervoor hebben we wel de medewerking van het Regionaal Bureau Leren (RBL) nodig, middels een betrokken leerplichtambtenaar. Als die nog niet betrokken is, kunnen wij daarin ook altijd het contact zoeken.

De Moerbei heeft ook een Open House aanbesteding voor re-integratie trajecten via de afdeling Participatie van de Gemeente Breda.

Als geen van bovenstaande financieringen mogelijk zijn, hebben we vaak ook nog de mogelijkheid om te werken als onderaannemer van een organisatie die al betrokken is, zoals een ambulante begeleider. We werken al regelmatig samen met bijvoorbeeld Sovak, Zuidwester, GGZ Breburg, Zintri, Impegno, Amarant, Prisma, SMO Breda.

Tot slot kunnen we altijd nog mogelijkheden onderzoeken of we direct kunnen factureren aan een gemeente.

We denken buiten de standaard hokjes en kijken per casus op maat mee om het werkbaar te maken. Wij denken dus altijd in maatwerkoplossingen.

Vragen over bovenstaande informatie? Wij helpen je graag. Neem even contact met ons op!