ERBEIJ

Veel deelnemers van de Moerbei geven aan dat ze wensen en leerdoelen hebben ten aanzien van sociale contacten. We hebben deelnemers die in een isolement terecht zijn gekomen omdat ze moeite hebben met het onderhouden of het aangaan van vriendschappen. De coronacrisis heeft hier vaak ook aan bijgedragen. Ook is het ontbreken van een zinvolle daginvulling hier regelmatig de oorzaak van. Waar ontmoet je nieuwe mensen als je vaak thuis bent?  

Iedere woensdagavond bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen aan Erbeij. Onze keukenploeg bereidt ‘s middags een maaltijd die wordt gezamenlijk gegeten en daarna volgt een wisselende activiteit. Er is veel ruimte voor ontspanning en gezelligheid, maar soms wordt er ook wel eens een groepsgesprek gevoerd over contact aangaan en onderhouden. Laagdrempeligheid is bij ons altijd erg belangrijk maar in het bijzonder voor deze avond waar we tot nu toe zeer enthousiaste reacties op krijgen! Kom je ook?