Cliënttevredenheidsonderzoek 2023

Iets op trots op te zijn! Het recente (2023) cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) is een groot succes gebleken. De algemene tevredenheid krijgt maar liefst een 8,1! Een geweldige prestatie waar we enorm blij mee zijn.

Met een totale respons van 38% in 2023 (2019: 22%) hebben veel mensen hun stem laten horen en hun waardering uitgesproken.

De jongeren zijn vooral lovend over de directe begeleiding en het zorgplan bij Villa Boerebont. Ze voelen zich gehoord en gesteund, wat voor ons van groot belang is. Wat ook opvalt, is dat de jongeren gemiddeld positiever zijn over hun leven en de manier waarop we met vragen en problemen omgaan, vergeleken met 2019.

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten, met name op het gebied van de leefomgeving en vrijetijdsbeleving van jongeren, waar de tevredenheid gemiddeld lager ligt. Toch is er veel vooruitgang geboekt. De jongeren zijn overwegend positiever over de begeleiders van Villa Boerebont, vooral als het gaat om het nakomen van afspraken.

  • De begeleiders van Ambulant scoren zelfs unaniem maximaal op helpen, luisteren en rekening houden met de jongeren – een prachtige waardering!
  • De tevredenheid over de werk-/daginvulling is flink toegenomen, en de trajectbegeleider wordt unaniem geprezen voor zijn inzet en betrokkenheid.
  • Jongeren vinden het belangrijk dat ze invloed hebben op hun zorgplan en zijn zeer tevreden met hun persoonlijk begeleider.
  • Er is ook de wens om oude en nieuwe contacten aan te halen, waarbij Villa Boerebont en de Moerbei een grotere rol kan spelen.

Bij Villa Boerebont en de Moerbei zijn we ontzettend dankbaar voor de positieve resultaten van het CTO.